mężczyzna w odzieży z tkaniny specjalistycznej

REGULAMIN OGÓLNYCH ZASAD SPRZEDAŻY

I. ZAMÓWIENIE

1. Sposoby składania zamówień:

a) poprzez stronę internetową
b) telefonicznie
c) elektronicznie: e-mail
d) osobiście w siedzibie Sprzedającego

2. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

a) Dane kupującego:

 • Nazwę firmy
 • Imię i Nazwisko
 • Adres siedziby firmy
 • Numer NIP*
 • Adres dostawy**
 • Numer telefonu
* NIP jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT

**Adres dostawy – jeśli jest inny niż adres zarejestrowania firmy

b) Wielkość zamówienia i rodzaj zamawianego asortymentu

 • Nazwa handlowa towaru
 • Cechy towaru: kolor, gramatura,
 • Ilość zamawianego asortymentu

c) Termin i warunki dostawy

3. Zamówienia towaru w ilościach kontenerowych wymagają uzgodnień indywidualnych.

II. REZERWACJE

Możliwe jest złożenie rezerwacji na dany towar z podaniem ilości na okres 7 dni kalendarzowych. Po tym terminie rezerwacja wymaga potwierdzenia jako zamówienie lub zostaje anulowana.

III. DOSTAWA

1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

a) Zamówienia krajowe przyjęte ( w przypadku faktury proformy opłacone) do godziny 13 będą realizowane tego samego dnia.

2. Szczegółowe warunki dostarczania towaru.

b) Zamówiony towar może być dostarczony do kupującego na dowolny z poniższych sposobów:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • transportem własnym Sprzedającego
 • poprzez odbiór osobisty przez Kupującego
 • przy zamówieniu większych ilości możliwe jest dostarczenie przez nasz transport

c) Warunki oraz termin dostawy transportem Sprzedającego ustalane są  z Kupującym indywidualnie.

d) Możliwy jest odbiór zamówionego towaru bezpośrednio przez klienta lub przez firmę przez niego wyznaczoną.
W takim wypadku prosimy o wcześniejsze uprzedzenie.

3. Zakres odpowiedzialności sprzedającego w kwestiach logistycznych.

a) W przypadku, gdy towar transportowany jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a kupujący stwierdzi wady, które mogły powstać podczas transportu, powinien wykazać stwierdzone wady w liście przewozowym.

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostaw w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych i nadzwyczajnych okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają realizację dostawy. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak: ekstremalnie trudne warunki pogodowe, zdarzenia wywołane przez ogień, wodę lub inne nieprzewidziane wydarzenia oraz opóźnienia dostawy do magazynu Sprzedającego spowodowane przedłużającym się transportem drogą morską. O wystąpieniu powyższych okoliczności  Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W tych przypadkach Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatności

Pierwszy zakup tkaniny realizujemy na podstawie faktury proformy lub wysyłamy za pobraniem. Przy kolejnych zakupach jeśli otrzymamy dokumenty firmy (NIP i REGON) możliwe jest wystawie faktury przelewowej (faktury na przelewy wystawiamy powyżej 300 zł).

2. Termin płatności

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Data płatności uzgodniona pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze sprzedaży.

3.Cena

Klient dokonuje zakupu po cenach obowiązujących w dniu zakupu – ceny te określa aktualny cennik. Odstępstwem jest cena ustalona indywidualnie między Kupującym a Sprzedającym.

4. Opóźnienie w terminie płatności

a) W przypadku nieuregulowania zaległych płatności Sprzedający może wstrzymać realizację bieżących zamówień, a wszelkie wcześniejsze ustalenia odnośnie przyznanych rabatów i upustów tracą ważność.

b) Nieregulowanie płatności w terminie spowoduje oddanie wierzytelności do windykacji, w ostateczności do sądu.

V. Minimalna wielkość zamówienia

1. Tkaniny sprzedajemy od 1 mb przy czym poniżej 30mb uznajemy to za zakup detaliczny (obowiązuje cennik detaliczny).

2. Odcinamy tylko pełne metry tkaniny.

VI. ZWROT TOWARU PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Zwrot zakupionego towaru możliwy jest w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

2. Wymiana lub zwrot Produktu może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został pokrojony, zniszczony lub uszkodzony. Wymianie oraz zwrotowi nie podlega Produkt sporządzony na indywidualne zamówienie klienta o cechach uniemożliwiających jego późniejsze wykorzystanie jako produktu katalogowego.

3. Tkanina odcinana z pełnometrażowych belek na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi.

4. Jeśli odsyłany Produkt zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu Grant zastrzega sobie prawo do adekwatnego do stanu pomniejszenia jego wartości o 10%.

5. Koszt wysyłki zwracanego materiału ponosi Kupujący.

6. Jeżeli zwrot następuje z winy Sprzedającego (wada tkaniny, niezgodność tkaniny z zamówieniem) wtedy możliwe jest przeniesienie kosztów transportu na Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu.

7. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi w terminie 14 dni od otrzymanie towaru przez Sprzedającego wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest GRANT. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub wysyłki towaru. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem